نمونه نامه تجاری شکایت به زبان انگلیسی

 نمونه نامه تجاری شکایت به زبان انگلیسی

هنگامی که یک کسب و کار شما را ترک می کند، می توانید دو چیز را انجام دهید: یک اظهارنظر وحشتناک را به صورت آنلاین بنویسید و یا اینکه در ابتدا یک نامه شکایت ارسال کنید. بهتر است قبل از فکر کردن به خراب کردن شهرت بازار آن شرکت، سعی کنید مسائل را با کسب و کار حل کنید.

با تعریف ساده، یک نامه شکایت اساسا یک سند است که در مورد نارضایتی هایی که از طرف افرادی مانند کارفرما، کارمند، فروشنده، تامین کننده، مشتری یا موکل صورت می گیرد صحبت می کند.

برای دریافت راهنمایی در مورد نوشتن نامه های تجاری و بازرگانی به زبان انگلیسی به بخش تماس با من رجوع کنید.

Complaint Letter

To, Lim Mason Complaints Department Head Rick Garments Retail Limited 31 Sun Shine Avenue York Shire, Las Vegas 6790

Dated: 3rd of February 2012

Subject: Complaint regarding purchase made

Dear Mr. Mason

This letter is in regards to the purchase of garments made by me from your retails store on 1st of February 2012. I had purchased five shirts and three trousers out of which three shirts have turned out to be torn.

این نامه مربوط به خرید لباس های خریداری شده توسط من از فروشگاه های خرده فروشی شما در تاریخ 1 فوریه 2012 است. من پنج پیراهن و سه شلوار خریداری کرده ام که سه پیراهن آن پاره شده اند.

I have been purchasing garments from your store since last two years, but, I have never come across such situation before. I found three shirts out of the five to be torn. I would request you to refund me for the damages incurred or give me three new shirts instead of these shirts.

من در دو سال گذشته لباس های خود را از فروشگاه شما خریداری کرده ام، اما قبلا چنین وضعیتی را ندیده ام. از پنج پیراهن سه تای آن پاره پاره هستند. من از شما درخواست می کنم که به خاطر خسارات وارده به من، پولم را برگردانید پرداخت کنم یا به جای این پیراهنها، سه پیراهن جدید را به من بدهید.

I would request you look into the matter immediately and take some action. I believe that you would not like to lose one of your regular customers.

من از شما می خواهم بلافاصله به موضوع توجه داشته باشید و اقداماتی را انجام دهید. من معتقدم که شما نمیخواهید یکی از مشتریهای پای ثابت خود را از دست بدهید.

 

Regards,

 

Larry King