آموزش لغات و اصطلاحات انگلیسی تجاری

آموزش لغات و اصطلاحات انگلیسی تجاری

در زبان انگلیسی تجاری لغات و عباراتی وجود دارند که به خودی خود حاوی مفاهیم مبسوطی هستند و صرفا یادگیری معنای لغوی آنها در مباحث تجاری به شما کمکی نخواهند کرد. برای اینکه معانی لغات و اصطلاحات انگلیسی تجاری را فرابگیرید، باید ریشه آن لغات و مباحث پیرامون آن عبارات و اصطلاحات را نیز بیاموزید.

انگلیسی تجاری

در این بخش از سایت دوست انگلیسی، هدف را بر این نهاده ایم که شما را با این لغات و اصطلاحات انگلیسی تجاری آشنا کنیم.

برای مشاهده ی صفحه نمونه نامه و ایمیل های تجاری به زبان انگلیسی بر روی لینک کلیک کنید.