نمونه نامه تجاری استعلام از یک شرکت به زبان انگلیسی

نامه استعلام قیمت انگلیسی

نمونه نامه تجاری استعلام از یک شرکت به زبان انگلیسی

از اولین گام های آغازین خرید محصول از یک شرکت خارجی، استعلام قیمت انگلیسی محصول است.

برای اینکه شرکت خارجی مورد نظر به ایمیل بازرگانی و تجاری استعلام قیمت ما جواب مناسب دهد، نیاز است که نامه ای مناسب برای آنها ارسال کنیم.

در ادامه نمونه نامه انگلیسی مربوط به استعلام قیمت کالا از یک شرکت خارجی را می بینید.

نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی مرتبط:

برای مشاوره و نوشتن انواع نامه تجاری انگلیسی توسط تیم بازرگانی خارجی ما، اعم از درخواست لیست قیمت، کاتالوگ و بروشور، معرفی شرکت و محصول و می توانید با ما تماس بگیرید.

نوشتن نامه های تجاری استاندارد و برقراری تماس تلفنی برای دریافت استعلام قیمت کالا, استعلام کالا و درخواست نمایندگی از شرکت های خارجی

بازگشت به صفحه آموزش انگلیسی تجاری و بازرگانی

Letter of Inquiry – Training Program

July 2, 2008

Mr.  Rodrigo Rivera
Personnel Director
Technote Corporation
3152 Bridge Avenue
Boston, MA 02154

Dear Mr. Rivera:

May I ask a favor of you?  Fazel Ahmadzadeh, a representative of the Leverage Company, recently told me of your success in managing Technote’s training program for the hardcore unemployed.  Our firm is presently planning such a program, and we would appreciate information about the mind-set section of your program.

می توانم از شما درخواستی داشته باشم؟ فاضل احمدزاده، نماینده شرکت Leverage، به تازگی به من در مورد موفقیت شما در مدیریت برنامه آموزشی Technote برای بیکاران توضیح دادند. شرکت ما در حال حاضر چنین برنامه ای را برنامه ریزی می کند و ممنون می شویم از اطلاعات مربوط به بخش فکری این برنامه (که در اختیار ما قرار می دهید).

We expect to begin our training sessions on approximately August 1.  I believe we are prepared for the remedial-education and job-skills portion of the program, but we need help with mind-set section.  Specifically, we would appreciate knowing who you employed to teach that section, the major emphasis in the section, and the length of the section in relation to the entire programs.

ما انتظار داریم جلسات تمرینی خود را در حدود 1 اوت آغاز کنیم. من اعتقاد دارم که ما برای بخش آموزش و پرورش و مهارت های شغلی برنامه آماده هستیم، اما ما نیاز به کمک در بخش ذهنی داریم. به طور خاص، از دانستن اینکه چه کسی برای تدریس آن بخش، تأکید اصلی در بخش و طول بخش در ارتباط با کل برنامه ها تعریف کردید، قدردانی می کنیم.

Also please inform us about the cost of this program and how we can negotiate further if we agreed on your terms.

I congratulate you on your success in managing Technote’s program, and I believe your ideas would help us solve this long-neglected problem, also.  I look forward to hearing from you.

Very truly yours,

Francisco Fortaleza
Managing Director

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com