نمونه نامه تجاری استعلام از یک شرکت به زبان انگلیسی

نمونه نامه تجاری استعلام از یک شرکت به زبان انگلیسی

از اولین گام های آغازین خرید محصول از یک شرکت خارجی، استعلام قیمت محصول است. برای اینکه شرکت مورد نظر به ایمیل ما جواب مناسب ارائه دهد، نیاز است که نامه ای مناسب برای آنها ارسال کنیم. در ادامه نمونه نامه مربوط به استعلام قیمت کالا از یک شرکت خارجی را می بینید.

هزینه مشاوره و نوشتن هر نامه تجاری توسط تیم ما، اعم از درخواست، معرفی شرکت و محصول و … 25000 تومان می باشد. نوشتن نامه های تجاری استاندارد و برقراری تماس تلفنی برای دریافت قیمت کالا, استعلام کالا و درخواست نمایندگی از شرکت های خارجی

Letter of Inquiry – Training Program

July 2, 2008

Mr.  Rodrigo Rivera
Personnel Director
Technote Corporation
3152 Bridge Avenue
Boston, MA 02154

Dear Mr. Rivera:

May I ask a favor of you?  Randy del Rosario, a representative of the Leverage Company, recently told me of your success in managing Technote’s training program for the hardcore unemployed.  Our firm is presently planning such a program, and we would appreciate information about the mind-set section of your program.

We expect to begin our training sessions on approximately August 1.  I believe we are prepared for the remedial-education and job-skills portion of the program, but we need help with mind-set section.  Specifically, we would appreciate knowing who you employed to teach that section, the major emphasis in the section, and the length of the section in relation to the entire programs.

I congratulate you on your success in managing Technote’s program, and I believe your ideas would help us solve this long-neglected problem, also.  I look forward to hearing from you.

Very truly yours,

Francisco Fortaleza
Managing Director