گرامر پیشرفته “همپایگی” Coordination

گرامر پیشرفته “همپایگی” Coordination

حروف ربط همپایگی و ساخت موازی

حروف ربط همپایگی واژه هایی اند که ساخت های یکسان را به یکدیگر متصل می کنند. به این ساخت ها، ساخت های موازی می گویند.

برای یادگیری این ساختار فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

برای مشاهده ی بقیه ی دروس به صفحه گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید.

برای پرسش سوال های خود به بخش تماس با من رجوع کنید

گرامر بعدی گرامر Either, Neither, Nor و Or را چطور بکار ببریم

درس بعدی در این رابطه گروه های صفتی Adjective Clauses

همچنین برای یادگیری مهارت های آیلتس می توانید به صفحه آموزش مهارت های آیلتس IELTS مراجعه کنید.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com