دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

برگزاری تمامی دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین توسط استاد فاضل احمدزاده:

برای اطلاع از نحوه برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی, زمانبندی و هزینه کلاس تماس بگیرید. 09122237618

برگزاری کلاس دوره های مکالمه زبان انگلیسی به صورت آنلاین

این دوره برای زبان آموزانی مناسب است که به دنبال یادگیری زبان انگلیسی از طریق بحث آزاد و متونی جدای از کتاب های رایج آموزش زبان انگلیسی است.

برگزاری کلاس آموزش زبان انگلیسی با کتاب های رایج زبان انگلیسی نظیر English Result, American File, New English File

برگزاری کلاس دوره های انگلیسی تجاری به صورت آنلاین

برگزاری کلاس نامه نگاری تجاری به زبان انگلیسی به صورت آنلاین

یادگیری نحوه نگارش نامه های تجاری به زبان انگلیسی و همچنین تصحیح ایمیل ها و نامه های شما. به همراه مثال های فراوان از انواع نامه های تجاری انگلیسی

برگزاری کلاس مصاحبه آزمون آیلتس به صورت آنلاین

برگزاری کلاس مکالمه آزمون تافل به صورت آنلاین

برگزاری کلاس مکالمه آزمون FCE به صورت آنلاین

برای اطلاع از نحوه برگزاری دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی, زمانبندی و هزینه کلاس تماس بگیرید. 09122237618