آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

[boxed_content type=”whitestroke” pb_margin_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی

در این بخش از سایت دوست انگلیسی و از طریق آموزش آنلاین زبان انگلیسی بخش آموزش اصطلاحات زبان انگلیسی اضافه شده که به روشی جذاب اصطلاحات انگلیسی را به شما آموزش می دهد. تمام آموزش ها همراه با عکس هستند تا ماندگاری مطلب در ذهن شما زبان آموزان گرامی بیشتر باشد و به فهم بهتر مطالب کمک کند. همچنین تمامی اصطلاحات انگلیسی آموزش داده شده در این بخش به همراه ترجمه فارسی هستند که این نیز باعث یادگیری سریعتر مطالب می شود. و در آخر هر بخش یک مثال به همراه ترجمه از همان اصطلاح انگلیسی در انتهای عکس گنجانده شده است.

اصطلاح انگلیسی 1

از کسی یا چیزی دوری کردن

 اصطلاح انگلیسی 2

بدتر شدن، وخیم تر شدن

اصطلاح انگلیسی 3

سخت نگرفتن، ارفاق کردن

اصطلاح انگلیسی 4

خیلی مشغول بودن

اصطلاح انگلیسی 5

جسما یا روحا بیمار شدن

 اصطلاح انگلیسی 6

بدون پرده پوشی حرف زدن

 اصطلاح انگلیسی 7

توجه کسی را جلب کردن

 اصطلاح انگلیسی 8

آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب

 اصطلاح انگلیسی 9
عوضی گرفتن، بیهوده کوشیدن
Idiom 10: at your mother’s knee

 

[/boxed_content]

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com