آموزش رایتینگ آزمون آیلتس

آموزش رایتینگ آزمون آیلتس

آموزش رایتینگ آزمون آیلتس IELTS Writing یکی از بخش های بسیار مهم این آزمون است که هم در بخش آیلتس آکادمیک و هم در بخش آیلتس جنرال تاثیر بسزایی دارد.

مهارت نوشتن IELTS

بخش رایتینگ آیلتس آکادمیک و جنرال شامل دو بخش است که به IELTS Writing Task 1 و IELTS Writing Task 2 یا Essay Writing، نوشتن انشا معروف هستند. دامنه ی نمره ی مربوط به کل بخش Writing از 0 تا 9 است. یک سوم این نمره مربوط به تسک یک و دو سوم نمره مربوط به تسک دو است.

بنابراین همانطور که می بینید Task 2 مهم تر از تسک یک است چرا که 6 نمره را به خود اختصاص می دهد.

تفاوت آیلتس جنرال و آکادمیک در بخش Writing مربوط به Task 1 است. و در بخش Task 2 مشابه هم هستند.

زمان مربوط به این مهارت از آزمون آیلتس یک ساعت است که توصیه می شود تا 20 دقیقه را به Task 1 و 40 دقیقه را به Task 2 اختصاص دهید.

افرادی که قصد گرفتن نمره 6 به بالای آزمون آیلتس را دارند باید توجه ویژه ای به Writing Task 2 داشته باشند.

در این بخش از سایت دوست انگلیسی تاپیک های مربوط به آیلتس Writing را قرار خواهیم داد و به صورت اشتراکی و با همکاری شما عزیزان در کامنت عبارات مناسب با هر تاپیک را جمع آوری و تکمیل خواهیم کرد.

مقالات مربوط به رایتینگ آیلتس:

نحوه نوشتن پاراگراف انگلیسی برای رایتینگ آیلتس

موضوعات پر تکرار رایتینگ آیلتس

چطور یک متن را به بهترین شکل پارافریز Paraphrase کنیم؟

چطور یک رایتینگ آیلتس را پلن کنیم

9 لغت کاربردی برای گرفتن آیلتس 9

درس اول آموزش رایتینگ آیلتس Task 2 فهمیدن تاپیک

IELTS Writing Task 2

Topic 1 : healthy eating

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com