دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل

دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل

تافل و آیلتس

برگه های آموزش لغات آیلتس و تافل را می توانید از بخش دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل یا لینک های زیر دانلود کنید.

این برگه ها شخصا توسط استاد احمدزاده ایجاد شده و آموزش هر لغت بر اساس تجربه آموزشی طراحی شده است.

هر برگه از چهار قسمت تشکیل شده که شامل ترجمه انگلیسی و فارسی لغت، فونوتیک لغت، مثال همراه با ترجمه فارسی و در نهایت دو مثال تکمیلی است.

همراه با آموزش لغت آیلتس و تافل، ابتدا شما تلفظ لغت و همچنین فونوتیک آن را آموزش می بینید. سپس، ترجمه انگلیسی و فارسی لغت مربوطه را خوانده و لغات هم خانواده مربوط به آن لغت را مطالعه می کنید.
در قسمت دوم همان جدول، یک جمله مربوط به لغت آموزش داده شده را می خوانید که به همراه ترجمه آمده است. و در قسمت سوم دو جمله دیگر به عنوان مثال های تکمیلی را در قسمت سوم جدول مطالعه می کنید. این جملات می توانند شما را در فهم بهتر لغت و کاربرد آن یاری کنند.
در نهایت می توانید سوالات خود را که مربوط به آن لغت آیلتس و تافل است، در بخش نظرات قرار داده تا به شما پاسخ داده شود.

دانلود برگه های 1 تا 100 لغات مربوط به آیلتس و تافل

دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل

IELTS TOEFL

1 to 100 Words for IELTS and TOEFL

دانلود برگه های همراه با تلفظ آمریکایی و بریتیش به صورت فیلم 1 تا 100 لغات مربوط به آیلتس و تافل

 

 دانلود برگه های 101 تا 200 لغات مربوط به آیلتس و تافل

دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل

IELTS TOEFL

101 to 200 Words for IELTS and TOEFL

دانلود برگه های همراه با تلفظ آمریکایی و بریتیش به صورت فیلم 101 تا 200 لغات مربوط به آیلتس و تافل

 

دانلود برگه های 201 تا 300 لغات مربوط به آیلتس و تافل

دانلود برگه های لغات آیلتس و تافل

IELTS TOEFL

201 to 300 Words for IELTS and TOEFL