چطور یک متن انگلیسی را به بهترین شکل پارافریز Paraphrase کنیم؟

چطور یک متن انگلیسی را به بهترین شکل پارافریز Paraphrase کنیم؟

Paraphrasing روش

مقدمه ی Paraphrasing:

یکی از نکات آموزش های رایتینگ writing برای IELTS و TOEFL و همچنین مقاله نویسی، بازنویسی متن انگلیسی و یا Paraphrasing است. در این درس به آموزش پارافریز متون انگلیسی و روش‌ها و تکنیک‌های آن می پردازیم.

Paraphrase یا پارافریز چیست؟

“Paraphrase” یک فعل است، که بمعنی دوباره نوشتن یک عبارت و یا جمله است. جمله ی پارافریز شده باید معنی جمله ی اول را داشته باشد اما با لغات و ساختار متفاوت.

Paraphrasing یک مهارت بسیار مهم برای بیشتر آزمون های زبان انگلیسی TOEFL iBT تافل, IELTS آیلتس, TOEIC در بخش Speaking و Writing است و حتی در نوشتن مقالات علمی و ISI و نوشتن نامه های تجاری به زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد.

مثال زیر یک عبارت ساده ی paraphrase شده را مشاهده می نمایید:

1- Paraphrasing is a very important skill for most English tests.

2- For many tests of English, being skillful at paraphrasing is extremely important.

به جملات بالا دقت کنید و ببینید که جمله ی دوم از چه جهاتی در ساختار و لغت تغییر کرده، اما معنی یکسانی دارد. برای مثال از تغییرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

very به extremely

English tests به tests of English

Paraphrasing is a very important skill به being skillful at paraphrasing

به طور کلی سه متد اصلی برای پارافریز کردن وجود دارد که اگر این سه متد با هم ترکیب شوند، جملات شما واضح و دقیق خواهند بود.

از این بخش می توانید راهنمای تدوین طرح کسب و کار به زبان انگلیسی و برنامه بازاریابی marketing plan برای شبکه های اجتماعی را مطالعه کنید.

متد اول Paraphrasing: کلمات مترادف و هم معنی را جایگزین لغات جدید نمایید.

 

اکثر زبان آموزان سعی می کنند از روش استفاده کنند، اما این روشی قدری سخت است. درست است که زبان انگلیسی Synonyms مترادف های زیادی برای لغات مختلف دارد (مثال: big = larger) ، اما این مترادف ها همیشه همان معنی را نمی دهند. بنابراین در بعضی موارد، جملات نوشته شده از حالت طبیعی زبان انگلیسی خارج می شوند و مقداری عجیب و غریب به نظر می رسند. جملاتی که خوانایی و روانی معمول را نداشته باشند نمرات شما را در رایتینگ و اسپیکینگ کم می کنند.

برای مثال: به جمله ی زیر و دو paraphrase آن نگاه کنید.

1- It can be difficult to choose a suitable place to study English.

2- It is often a challenge to pick up a (x) relevant (x) school to learn English.

3- It is sometimes hard to select an appropriate place to learn English.

برای کسانی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست non-native، جملات بالا خیلی با هم فرق ندارند. اما برای افراد انگلیسی زبان Native، جمله ی 2 غیر طبیعی است. اولین مشکل کلمه ی pick up است. این فعل هم معنی choose نیست. بنابراین این بخش paraphrase شده در واقع غلط است. دومین مشکل کلمه ی relevant است. در بعضی موارد، relevant و suitable مترادف های خوبی هستند اما در این مثال این کلمات به هیچ عنوان از لحاظ معنی یکسان نیستند. جمله ی 3 پارافریز بهتری برای جمله 1 است چرا که تمام لغات تغییر یافته معانی یکسانی دارند.

متد دوم Paraphrasing: ترتیب قرار گرفتن لغات در جمله را تغییر دهید

تغییر ترتیب لغات در عبارت یا جمله معمولا راحت تر از پیدا کردن مترادف است و احتمال خطا در آن کمتر است. با این وجود، بعضی مواقع تعیین اینکه کدام لغات را تغییر دهیم ساده نیست. همچنین وقتی ترتیب لغات را تغییر می دهید، ممکن است لازم باشد که ساختار برخی لغات را نیز تغییر دهید. یا اینکه لازم باشد لغات دیگری را نیز اضافه کنید تا جمله از لحاظ گرامری درست باشد. در این اینجا دو پیشنهاد را برای تغییر ترتیب لغات ارائه می دهیم تا جملات بدون اشتباهی داشته باشید:

الف: اگر جمله ی اصلی دو و یا چند جمله واره Clause داشته باشد، ترتیب جمله واره ها Clauses را تغییر دهید.

1- If they have some help, most people can paraphrase effectively. However, practice is important because paraphrasing is difficult.

2 – Most people can paraphrase effectively, if they have some help. Paraphrasing is difficult, however, so practice is important.

 

ب: اگر جمله ی اصلی یک صفت و اسم دارد، صفت را به relative clause تغییر دهید.

1- Writing essays can be a challenging task.

2- Writing essays can be a task which is challenging.

مقالات مرتبط: گرامر Either, Neither, Nor و Or را چطور بکار ببریم

متد سوم Paraphrasing: گرامر جمله را تغییر دهید

 

تغییر گرامر جمله به نظر سخت می آید، اما در واقع تغییر گرامر ساده تر از تغییر لغات است. بعلاوه، اگر از طریق تغییر گرامر، جمله را تغییر دهید و اشتباه هم کنید، باز هم جمله ی شما قابل فهم است. اما اگر برای تغییر جمله، لغت را تغییر دهید و اشتباه کنید، خواننده متن شما نمی فهمد که منظور شما چیست. در این جا دو پیشنهاد برای تغییر گرامر جمله بدون انجام اشتباه آورده شده است:

الف: در جمله ی اصلی بعضی از لغات را از لحاظ  parts of speech تغییر دهید.

The most effective way to build your English skill is to study regularly.

The most effective way of building your English skill is to do studying on a regular basis.

 

ب: اگر جمله ی اصلی حالت معلوم دارد Active voice، آن را مجهول Passive کنید و بالعکس:

To improve English, you should learn new vocabulary on a daily basis.

To improve English, new vocabulary should be learned on a daily basis.

نکته آخر: از پارافریز می توانید در انواع ترجمه مانند ترجمه متون علمی، کاتالوگ، بروشور، دفترچه راهنما و وب سایت استفاده کنید.

برگشت به صفحه ی مقالات آیلتس و تافل

مطالب پیشنهادی: آموزش مهارت های چهارگانه آزمون آیلتس IELTS

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com