گرامر پیشرفته “همپایگی” Coordination

گرامر پیشرفته “همپایگی” Coordination

حروف ربط همپایگی و ساخت موازی

حروف ربط همپایگی واژه هایی اند که ساخت های یکسان را به یکدیگر متصل می کنند. به این ساخت ها، ساخت های موازی می گویند.

برای یادگیری این ساختار فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

برای مشاهده ی بقیه ی دروس به صفحه گرامر زبان انگلیسی مراجعه کنید.

برای پرسش سوال های خود به بخش تماس با من رجوع کنید