گرامر So و Such

گرامر So و Such

 

گرامر So , Such

ساختار های مربوط به So و Such از آن دست ساختار هایی هستند که در بخش رایتینگ Writing آزمون های بین المللی مانند آیلتس IELTS و تافل TOEFL کاربرد فراوان دارند. یادگیری و آموزش ساختارهایی که با So و Such ایجاد می شوند به مهارت مکالمه انگلیسی شما کمک فراوانی می کند.

در ادامه انواع کاربرد های مربوط به این گرامر را مورد بررسی قرار داده و مثال های متنوعی را مرور خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این ساختارها در نگراش نامه‌های تجاری به زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارند.

So + Adjective

So + Adverb

So + Many / Few + Plural Noun

So + Much / Little + Non-countable Noun

So + Much / Little / Often / Rarely

Such + Adjective + Noun

 

آموزش گرامر So و Such

So / Such

در ادامه توضیح مفید و کاملی از گرامر So و Such را برای شما فراهم آورده ایم.

So + Adjective

کاربرد:

ُSo می تواند با صفت ترکیب شود و آن صفت را به بیشترین حد نشان دهید. به مثال ها توجه کنید.

Examples:

 • The music is so loud! I wish they would turn it down.
 • The meal was so good! It was worth the money.

 

کابرد با “that” :

شما می توانید ترکیب so + adjective را که در بالا مشاهده می کنید، به همراه “that” نیز استفاده کنید. آوردن “that” اختیاری است.

Examples:

 • The music is so loud that I can’t sleep.
 • The music is so loud I can’t sleep.
 • The meal was so good that we decided to have dinner at the same restaurant again tonight.
 • The meal was so good we decided to have dinner at the same restaurant again tonight.

 

So + Adverb

کاربرد So + قید :

این ترکیب هم می تواند برای نشان دادن نهایت مورد استفاده قرار گیرد. در این حالت معمولا بعد از So + adverb علامت “!” می آید. 

Examples:

 • She spoke so quickly! She sounded like an auctioneer.
 • He paints so well! I am sure he is going to become a famous artist.

کاربرد So + adverb همراه با that:

ترکیب بالا را می توانید با that نیز بکار ببرید.

 

Examples:

 • She spoke so quickly that I couldn’t understand her.
 • She spoke so quickly I couldn’t understand her.
 • He paints so well that they offered him a scholarship at an art school in Paris.
 • He paints so well they offered him a scholarship at an art school in Paris.

 

So + Many / Few + Plural Noun

کاربرد اسم جمع + So + many/ few :

So را می توانید با many یا few و به همراه اسم جمع ترکیب کنید. به مثال ها دقت کنید.

Examples:

 • I never knew you had so many brothers!
 • She has so few friends! It’s really quite sad.

 

ترکیب بالا را با that نیز می توانید همراه کنید.

Examples:

 • I never knew you had so many brothers that you had to share a bedroom.
 • I never knew you had so many brothers you had to share a bedroom.
 • She has so few friends that she rarely gets out of the house.
 • She has so few friends she rarely gets out of the house.

 

So + Much / Little + Non-countable Noun

کابرد ” اسم غیر قابل شمارش + So + Much / Little “:

برای نشان دادن بیشترین مقدار می توانید از ترکیب بالا استفاده کنید. به جملات مثال ها دقت کنید.

Examples:

 • Jake earns so much money! And he still has trouble paying the rent.
 • They have so little food! We need to do something to help them.

برای ترکیب ” اسم غیر قابل شمارش + So + Much / Little” می توانید از that نیز استفاده کنید.

Examples:

 • Jake earns so much money that he has lost all sense of what a dollar is worth.
 • Jake earns so much money he has lost all sense of what a dollar is worth.
 • They have so little food that they are starving to death.
 • They have so little food they are starving to death.

 

So + Much / Little / Often / Rarely

ترکیب بالا را همراه با so می توانید برای توصیف ” چه مقدار” و ” چند وقت یکبار یک شخص کاری را انجام می دهد ” به کار ببرید.

 

Examples:

 • Earl drinks so much! It’s not good for his health.
 • My sister visits us so rarely! I really miss her.

ترکیب بالا را همراه با that نیز می توانید استفاده کنید.

Examples:

 • Earl drinks so much that it is starting to interfere with his work.
 • Earl drinks so much it is starting to interfere with his work.
 • My sister visits us so rarely that my kids wouldn’t even recognize her.
 • My sister visits us so rarely my kids wouldn’t even recognize her.

Such + Adjective + Noun

ترکیب بالا برای نشان دادن “شدت” و “تاکید” بکار می رود. معمولا بعد از این ترکیب علامت “!” استفاده می شود.

Examples:

 • Don has such a big house! I think it’s a little ridiculous.
 • Shelly has such beautiful eyes! I have never seen that shade of blue before.

همراه با ترکیب بالا می توانید از “that” نیز استفاده کنید.

Examples:

 • Don has such a big house that I actually got lost on the way to the bathroom.
 • Don has such a big house I actually got lost on the way to the bathroom.
 • Shelly has such beautiful eyes that she got a job as a make-up model.
 • Shelly has such beautiful eyes she got a job as a make-up model.

توجه کنید: اگر در جمله “اسم” یا همان “noun” نداشته باشید، باید از So استفاده کنید.

 

Examples:

 • such beautiful eyes that
 • so beautiful that

Such + Judgemental Noun

ُsuch قبل از اسامی “قضاوتی” برای تاکید بیشتر می تواند به کار رود.

Examples:

 • He is such an idiot! He says the stupidest things.
 • She is such a genius! We could never do this work without her.

در این ترکیب نیز می توانید از that استفاده کنید. به مثال ها توجه کنید.

Examples:

 • He is such an idiot that nobody would hire him.
 • He is such an idiot nobody would hire him.
 • She is such a genius that they immediately gave her a position at the university.
 • She is such a genius they immediately gave her a position at the university.

Such + Noun (This type of…)

ترکیب such + noun بعضی مواقع به معنی “این نوع از” را می دهد.

Examples:

 • The archeologist had never seen such writing before he discovered the tablet.
  this/that type of writing
 • She usually doesn’t receive such criticism.
  this/that kind of criticism
 • Frank has never made such mistakes before.
  these/those kinds of mistakes.

همچنین در این بخش می توانید آموزش گرامر Either, Neither, Nor و Or را چطور بکار ببریم را مطالعه نمایید.

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com