ساختار گرامری مجهول در انگلیسی تجاری یا Business English

ساختار گرامری مجهول در انگلیسی تجاری یا Business English

ساختار مجهول در انگلیسی تجاری

یک از ساختارهایی که در انگلیسی تجاری حتما باید بدانیم، ساختار گرامری مجهول Passive Voice است.

بارها پیش آمده که انجام دهنده ی کار مهم نیست و در مذاکرات، اصل کار و نحوه ی کار مهم است.

و یا در بعضی موارد می خواهید به طور نامشخص سوالی را از تولید کننده ای بپرسید بدون اینکه شخص انجام دهنده ی کار را لو دهید.
با استفاده از این ساختار نامه های تجاری صحیح تر نوشته می شوند.

حال بپردازیم به یادگیری اصولی ساختار مجهول Passive voice در زبان انگلیسی. در ابتدا باید بگویم که یادگیری این ساختار بسیار ساده است و با یادگیری مثال های کاربردی این ساختار برای همیشه در ذهن شما خواهد ماند.

فرمول ساختار مجهول به این شکل است:

to be + p.p قسمت سوم فعل

فعل to be بسته به زمان جمله تغییر می کند.

اگر زمان حال باشد (am,is,are) و اگر زمان گذشته باشد (was,were) و همینطور به تناسب زمان جمله شکل آن تغییر می کند.

در انتهای جمله اگر لازم بود می توانم شخص انجام دهنده ی کار را اضافه کنیم.

مثال:

The meeting will probably be delayed (by the chairperson).

ملاقات احتمالا با تاخیر انجام خواهد شد. (زمان آینده-انجام دهنده ی کار مشخص نیست-اگر خواستیم انجام دهنده را مشخص کنیم، با استفاده از حرف اضافه by او را معرفی می کنیم) (توسط رئیس جلسه)

The report was sent to the wrong recipient.

گزارش به گیرنده ی اشتباهی ارسال شد. (زمان گذشته)

The email hasn’t been sent yet because of technical problems.

به خاطر مشکلات فنی ایمیل هنوز ارسال نشده است. (زمان حال کامل)

چطور ساختار مجهول را در بیزنس به کار ببریم:

اگر مشکلی را توصیف می کنید، می توانید از ساختار مجهول استفاده کنید تا از سرزنش کردن انجام دهنده ی کار جلوگیری کنید. همچنین زمانی که مهم نیست چه کسی کار را انجام داده و کار به صورت گروهی انجام شده، می توانید از ساختار مجهول استفاده کنید.
زمانی که می خواهید رسمی باشید و صحبت از شخص برای جمع مهم نیست، می توانید از گرامر مجهول استفاده کنید.
در زیر چند مثال مربوط به بیان رسمی با استفاده از ساختار مجهول آورده شده است.

It is recommended that we do more research before launching the product.

توصیه شده که قبل از آغاز به کار محصول، تحقیقات بیشتری انجام دهیم.

It has been suggested that better team work will lead to better results.

پیشنهاد شده که کار تیمی بهتر منجر به نتایج بهتر خواهد شد.

همانطور که مشاهده می کنید، با جملات کاربردی، گرامر انگلیسی را می توان سریع و صحیح یاد گرفت و به کار برد.
بازگشت به صفحه ی اصلی گرامر زبان انگلیسی برای بیزنس.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com