بازاریابی شبکه عصبی

بازاریابی شبکه عصبی

مطلب زیر ترجمه ای است از مقالات مربوط به بازاریابی شبکه عصبی یا Neuromarketing که امروزه بحث داغ مربوط به حوزه بازاریابی است.

 

بازاریابی شبکه عصبی

بازاریابی عصبی شبکه یا نئورو مارکتینگ زمینه ای است که با اصول علوم اعصاب در تحقیقات بازاریابی، مطالعه حسی و حرکتی مصرف کنندگان، شناختی و پاسخ عاطفی به محرک های بازاریابی سر و کار دارد. محققان با استفاده از فن آوری هایی مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (fMRI) برای اندازه گیری تغییرات در فعالیت در بخش هایی از مغز، الکتروانسفالوگرافی(EEG) و توپوگرافی حالت پایدار(SST) برای اندازه گیری فعالیت در طیف ناحیه ای خاص از پاسخ مغز؛ سنسورهای اندازه گیری تغییرات در وضعیت فیزیولوژیکی فرد، که به عنوان بیومتریک شناخته می شود، شامل ضربان قلب، تعداد تنفس و پاسخ گالوانیک پوست؛ کد کردن بخش صورت برای دسته بندی بیان فیزیکی از احساسات؛ یا ردیابی چشم برای شناسایی کانون توجه – همه به منظور یادگیری اینکه چرا مشتریان فلان تصمیم را می گیرند، و کدام بخش از مغز مسئول این تصمیم است.

شرکت های خاص، به ویژه آنهایی که با جاه طلبی در مقیاس بزرگ برای پیش بینی رفتار مصرف کننده، در آزمایشگاه های خود، پرسنل بخش علمی و مشارکت با دانشگاه سرمایه گذاری کرده اند. با به خدمت گرفتن نزدیک به 1700 عضو در بیش از 90 کشور ، بخش علوم بازاریابی عصبی و انجمن کسب و کار امروزه انتشارات آکادمیک و گواهی نامه ها را جمع آوری کرده و به عنوان یک پلت فرم شبکه ای برای متخصصان در این زمینه خدمت رسانی می کند.

Neuromarketing is a field that applies the principles of neuroscience to marketing research, studying consumers’ sensorimotor, cognitive, and affective response to marketing stimuli. Researchers use technologies such as functional magnetic resonance imaging (fMRI) to measure changes in activity in parts of the brain, electroencephalography (EEG) and Steady state topography (SST) to measure activity in specific regional spectra of the brain response; sensors to measure changes in one’s physiological state, also known as biometrics, including heart rate, respiratory rate, and galvanic skin response; facial coding to categorize the physical expression of emotion; or eye tracking to identify focal attention – all in order to learn why consumers make the decisions they do, and which brain areas are responsible. Certain companies, particularly those with large-scale ambitions to predict consumer behavior, have invested in their own laboratories, science personnel or partnerships with academia. Serving nearly 1,700 members in more than 90 countries, the Neuromarketing Science & Business Association today centralizes academic publications and certifications and serves as a networking platform for professionals in the field.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com