درس اول: مقدمه ای بر بازاریابی و تبلیغات

درس اول: مقدمه ای بر بازاریابی و تبلیغات

عبارت های رایج بازاریابی در زبان انگلیسی

در این درس ابتدا به آموزش عبارت های رایج در بازاریابی و تبلیغات می پردازیم. سپس کالکیشن های کاربردی مربوط به بازاریابی را تمرین کرده و در نهایت به سراغ تعریف سمت های بازاریابی به انگلیسی همراه با ترجمه می رویم.

 

آموزش انگلیسی برای بازاریابی

توجه: حتما درس های بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی را به ترتیب دنبال کنید.

Doing market research

انجام تحقیقات بازار

Drawing up a marketing plan

طراحی یک برنامه بازاریابی

Commissioning advertising

تبلیغات راه اندازی

Talking to customers

صحبت کردن با مشتریان

Liaising with the sales department

برقراری ارتباط با بخش فروش

Showing visitors around the company

نمایش دادن سراسر شرکت به بازدید کنندگان

Creating advertisements

ایجاد تبلیغات

Speaking to journalists

گفتگو با خبرنگاران

Providing support for customer service

ارائه پشتیبانی برای خدمات به مشتریان

Writing press releases

نوشتن بیانیه های خبری

Presenting at a trade fair

ارائه در یک نمایشگاه تجاری

Reading trade magazines

خواندن مجلات تجاری

Collocation های رایج در بازاریابی

Media mentions: items where the company’s name is seen in newspapers, magazines, and websites.

مواردی که نام شرکت بر روی روزنامه ها، مجله ها و وب سایت ها دیده می شود.

Customer service: the department that deals directly with consumers

ساختمانی که مستقیما با مشتری ها سر و کار دارد.

Brand strategies: ways of promoting a brand

روش های ترویج برند

Product line: a related series of items sold by a company (e.g. education software titles offered by a publisher

دسته ای از آیتم های محصولات مربوط که توسط شرکت به فروش می رسد. برای مثال: عناوین نرم افزار آموزشی که توسط منتشر کننده ارائه می شود.

Strong knowledge: good understanding

فهم و درک مناسب

Primary responsibility: main task or function

وظیفه و یا عملکرد اصلی

Public relations: communication with the general public

ارتباط با عموم مردم

تعریف مشاغل رایج در بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی

 

Brand manager: You will be responsible for developing and executing brand strategies and marketing initiatives for an assigned product line to meet revenue, profitability, and budget targets.

Requires strong knowledge of marketing principles and practices, and the ability to lead cross-functional teams to accomplish a successful go-to-market strategy. This position reports directly to the Director of Marketing.

Director of marketing: The successful candidate must be an excellent manager and have a proven track record in leading a large department. The mission is to develop and execute a comprehensive marketing plan that reinforces our leadership position. Direct responsibilities include media relations, PR, marketing communications, planning, and more.

Head of PR: The job involves managing all aspects of public relations, publicity, etc. The right person will have solid writing skills and strong responsibilities with the appropriate media outlets. The position reports directly to the CEO. The salary is based on experience.

Marketing assistant: His or her primary responsibility is to provide direct support to the media buyers. S/he will also track media mentions, support customer service, manage our relationship management tools, and provide other assistance within the marketing department when needed.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com