در این قسمت شما می توانید لغات مربوط به امتحان های آیلتس و تافل را به طور روزانه دنبال کنید. آموزش لغات آیلتس و تافل به طور جامع داده می شوند و فقط به ذکر ترجمه بسنده نمی شود.