قالب انواع نامه های تجاری و اداری به زبان انگلیسی

قالب انواع نامه های تجاری و اداری به زبان انگلیسی

نوشتن نامه های تجاری به زبان انگلیسی

همه شرکت های تجاری (اعم از شرکت های تجاری تجهیزات دارویی، وارداتی، لوازم خانگی و …) و مدیران بازرگانی این شرکت ها دوست دارند که با اولین نامه، جواب مورد نظر خود را دریافت کنند. اما در بسیاری از موارد شرکت های تجاری خارجی، جواب نامه های رسیده از ایران را نمی دهند. چرا؟

برای نوشتن نامه های تجاری به زبان انگلیسی باید یک سری اصول و قوانین را رعایت کنید تا حرفه ای به نظر بیایید. خواننده نامه ی شما، در روز صد ها نامه دریافت می کند که ممکن است نیمی از آنها را نخواند. اما نامه هایی توجه وی را جلب می کنند که بر طبق اصول نوشته شده باشند.

در این بخش قالب رسمی نامه های تجاری به زبان انگلیسی را برای شما آورده ایم تا با مطالعه آن بتوانید نامه های تجاری خود را بنویسید و یا از یک مشاور بازرگانی بخواهید که نامه را در این قالب برای شما بنویسد.

این قالب، فرمت Format یا تمپلیت Template می تواند در انواع نامه اعم از نامه استعلام قیمت انگلیسی, نامه درخواست خرید کالا, درخواست نمایندگی, نامه سفارش کالا, نامه درخواست اخذ نمایندگی و به طور کلی نامه های ادارای به زبان انگلیسی کاربرد داشته باشد.

Company Letterhead

سربرگ نامه شرکت

 

Company Name

610 Fountain Ave

Burlington, NJ 08016

اطلاعات و آدرس مربوط به شرکت

Today’s Date

تاریخ روز

Burlington Township Student

Street Address

City, State Zip

 

Dear Sir:

آغازگر نامه

Use this sample letter as a template to help you complete your activities throughout this course.  I have purposely set up the spacing and content to make it easier for you to delete existing text and replace it with the content that you need to use.  Please be sure to use all the tools provided to you so that you are more efficient with your work. 

Be sure to copy down the text boxes I have provided; they may be helpful when you need to compose different types of business letters.  Be sure to save this document as:  Letter Template.

Sincerely,

 

مفاد و محتوای نامه را به صورت خوانا و مشخص بنویسید.

معرفی و درخواست های خود را در پاراگراف های مجزا بنویسید.

در آخر نامه را با عرض ارادت و اسم و سمت ببندید.

 

Mr. Carson

Business Ed.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com