معنی bid در انگلیسی چیست؟

معنی bid در انگلیسی چیست؟

معنی bid در انگلیسی چیست؟

  1. معنای عمومی bid: مشخص کردن درخواست برای خرید یا فروش کالا یا خدمات به قیمت مشخص و در بازه زمانی مشخص.
  2. معنی bid در قرارداد: پروپوزال یا طرح کامل برای اجرای کار مشخص در زمان مشخص که بیشتر از مقدار هزینه ارایه شده نشود. بخشی که این درخواست را دریافت می کند ممکن است آن را رد کند و پیشنهاد مقابل بدهد و یا آن پیشنهاد را قبول کند و تبدیل به یک قرار داد کند.
  3. معنی bid در بازارهای مالی: بالاترین قیمتی که خریداران احتمالی می خواهند برای خرید کالا، پول خارجی یا امنیت بپردازند.

مثال ها:

How much are you willing to bid for this rug?

چه مبلغی حاضری برای این فرش بپردازی؟

Bidder

پیشنهاد دهنده

Bid in

در حراج پیشنهاد بالاتر از بالاترین پیشنهاد دادن

She knew she couldn’t afford it, so she didn’t bid.

او می دانست که توان پرداخت مالی آن کالا را ندارد، بنابراین پیشنهاد نداد.

مقالات مرتبط: آموزش لغات و اصطلاحات انگلیسی تجاری

What is a bid?

1. General: Indication of willingness to buy or sell goods or services or to undertake a task, at a specific price and within a specific timeframe.
2. Contracting: Complete proposal (submitted in competition with other bidders) to execute specified job(s) within prescribed time, and not exceeding a proposed amount (that usually includes labor, equipment, and materials). The bid-receiving party may reject the bid, make a counter offer, or turn it into a binding contract by accepting it.
3. Financial markets: Highest price at which prospective buyers are willing to buy commodities, foreign exchange, or securities.

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com