علائم, اختصارات و مخفف های مربوط به انگلیسی تجاری

علائم, اختصارات و مخفف های مربوط به انگلیسی تجاری

هنگام مذاکرات و یا نوشتن و خواندن نامه های رسمی به زبان انگلیسی، بارها برای ما پیش آمده که با اختصارات و علائم موجود در متن و یا بحث ناآشنا بوده و به دنبال جواب سریع برای آن اختصار هستیم.

در این قسمت لیستی از علائم, اختصارات و مخفف های مربوط به انگلیسی تجاری را به همراه ترجمه دقیق آنها آورده ایم.

علامت و اختصار انگلیسی تجاری معنی
etc et caetera  (and so on)

و غیره

GDP gross domestic product

تولید ناخالص داخلی (درون مرزی)

مجموع ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور و معمولا در یک سال به جز درآمد حاصله از خارج

GNP gross national product

تولید ناخالص ملی

مجموع ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور و معمولا در یک سال

 i.e. id est  (meaning : ‘that is’)

این علامت را قبل از یک لغت یا عبارت می نویسند که معنی دقیق مطلبی که قبلا گفته اید را می رساند.

مثال:

The film is only open to adults, i.e. people over 18

این فیلم مختص بزرگسالان است. یعنی افراد بالای 18 سال.

 GMT Greenwich mean time  (time in London)

زمان لندن

 ETA estimated time of arrival

زمان تقریبی ورود

 EGM extraordinary general meeting

نشست عمومی فوق العاده

 e.g. exempli gratia (for example)

برای مثال

 dept Department

دپارتمان یا ساختمان

 COD cash on delivery

سیستم پرداختی که در آن، مشتری پول را به حامل بسته تحویل می دهد.

 Co Company

کمپانی

 c/o care of  (on letters:  at the address of)

بخصوص در آدرس دهی استفاده می شود. وقتی که یک نامه و یا بسته را به شخصی می فرستید که در شخص دیگری زندگی می کند.

مثلا برای منزل احمدی ارسال می کنید، c/o آقای جوادی.

 attn for the attention of

در بالای نامه یا فکس نوشته می شود مانند” برسد به دست: ” به معنی برای آگاهی آقا/خانم …..

 ATM automated teller machine (cash dispenser)

ماشین خودپرداز

 ASAP as soon as possible

در سریعترین زمان ممکن

 AOB any other business

مواردی که در لیست موارد برای بحث در جلسه نوشته نشده اند، اما افراد حاضر در جلسه می خواهند که در انتهای جلسه در مورد آنها صحبت کنند

 a/o account of  (on behalf of)

به نیابت از

 a.m. ante meridiem  (before noon)

قبل از ظهر

 AGM annual general meeting

نشست عمومی سالانه

 a/c Account

به معنی حساب می باشد

 cc copy to

در ایمیل و یا نامه تجاری استفاده می شود و به این معنی است که شما یک کپی از این پیام را برای شخص دیگری می فرستید

 CEO chief executive officer

مدیر عامل

approx Approximately

تقریبا

علامت و اختصار انگلیسی تجاری معنی
RSVP repondez s‘il vous plait  (please reply)

در انتهای دعوتنامه رسمی و نوشتاری نوشته می شود و به معنی “لطفا پاسخ دهید” می باشد

VAT value added tax

مالیات بر ارزش افزوده

R & D research and development

تحقیق و توسعه

pls Please

لطفا

PR public relations

روابط عمومی

PA personal assistant

دستیار شخصی

N/A not applicable

در بانکداری: کشنده ی چک حساب ندارد

Ltd Limited

محدود

£ pound (money/currency)

واحد پول پوند

lb pound (weight)

واحد وزن پوند

IOU I owe you

من بهت بدهکارم

Inc Incorporated

(شرکت و غیره) رسما به ثبت رسیده

IPO initial public offering

عرضه اولیه عمومی سهام

ROI return on investment

بازگشت سرمایه

p.w. per week

هر هفته

qty Quantity

کمیت، اعداد

VIP very important person

شخص خیلی مهم

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com