نمونه نامه و ایمیل تجاری درخواست کاتالوگ و بروشور

نمونه نامه و ایمیل تجاری درخواست کاتالوگ و بروشور

بعد از بازدید از غرفه ی نمایشگاه تجاری و یا بازدید از وب سایت یک شرکت تجاری، ممکن است که درخواست کاتالوگ و یا بروشور آن شرکت را داشته باشید.

نمونه نامه درخواست کاتالوگ

در ایمیل و نامه های تجاری زیر، می توانید نمونه ی این نوع درخواست ها را مشاهده کنید.

برای مشاهده نمونه ایمیل و نامه های تجاری به زبان انگلیسی به این صفحه مراجعه کنید.

برای مشاوره و درخواست نوشتن نامه های تجاری خود تماس بگیرید.

Dear Sir/Madam

Please would you send me your Spring catalogue and price list, quoting CIF prices, Le Havre?

Yours faithfully

F.Raval

Dear Sir/ Madam

I would like some information about your courses in English for Business Executives, beginning in July.

Please send me a prospectus, details of your fees, and information about accommodation in London for the period July to December. If possible, I would like to stay with an English family.

Yours faithfully

Y.Iwanami