نکته های طلایی در مورد نوشتن نامه و ایمیل های تجاری به زبان انگلیسی

نکته های طلایی در مورد نوشتن نامه و ایمیل های تجاری به زبان انگلیسی

نامه های تجاری به زبان انگلیسیقبل از نوشتن اولین نامه و ایمیل تجاری خود به شرکت های خارجی حتما این نکات را بخوانید و به آنها عمل کنید. با دقت به این نکات، شانس دریافت جواب نامه و ایمیل بازرگانی خود را تا 70% درصد بالا ببرید.

 1. ساختار و ظاهر نامه و ایمیل تجاری شما بسیار حائز اهمیت است. چرا که اولین برداشت از شرکت شما و اینکه چقدر حرفه ای هستید برای شرکت های تجاری مهم است.
 2. جزئیات آدرس فرستنده و گیرنده را با دقت و صحیح بنویسید.
 3. در بخش احوال پرسی و عنوان نام صحیح گیرنده را بنویسید. اگر گیرنده ی نامه و ایمیل خانم هستند و شما نمی دانید که مجرد یا متاهل هستند، از Ms قبل از نام ایشان استفاده کنید.
 4. در بخش تاریخ، ماه را به عدد ننویسید.
 5. در بخش سلام و احوال پرسی و خاتمه ی نامه و ایمیل از عبارات صحیح استفاده کنید:
  1. برای Dear Sir/Madam از Yours faithfully
  2. و برای Dear Mr/Ms Smith از Yours sincerely استفاده نمایید.
 6. بخش امضای شما باید تمام جزییات شما و شرکتتان را در اختیار دریافت کننده نامه و ایمیل قرار دهد.
 7. اطلاعات صحیح را در ایمیل خود قراردهید.اگر به یک درخواست جواب می دهید، مطمئن شوید که تمام سوال ها را پاسخ داده اید.
 8. قبل از شروع به نوشتن نامه، برنامه ریزی کنید. مطمئن شوید که هر آنچه می خواسته اید بگوید را در نامه و یا ایمیل خود به ترتیب منطقی گفته اید.
 9. سبک ساده و مودبانه برای نامه خود داشته باشید.
 10. مطمئن شوید که هرچه می نویسید واضح و مشخص باشد. از اصطلاحات و مخفف ها استفاده نکنید.
 11. بعد از نوشتن متن ایمیل و قبل از ارسال، یکبار متن خود را بخوانید.

برای مشاهده نمونه نامه و ایمیل های تجاری به زبان انگلیسی به این صفحه مراجعه کنید.

برای مشاوره و درخواست نوشتن نامه های تجاری خود تماس بگیرید.