در یک نامه تجاری انگلیسی تاریخ را کجا بنویسیم

تاریخ نامه انگلیسی

در یک نامه تجاری انگلیسی تاریخ را کجا بنویسیم

هنگام نوشتن نامه های رسمی و تجاری به زبان انگلیسی، نیاز است که تاریخ نوشتن نامه در بالای نامه تجاری درج شود تا نامه رسمیت پیدا کند.

معمولا تاریخ، سه یا چهار خط پایین تر از عنوان نامه قرار می گیرد. استاندارد نوشتن تاریخ در کشورهای مختلف تقریبا یکسان است. اما در نامه های آمریکایی و اروپایی اندکی تفاوت وجود دارد.

ابتدا نام کامل ماه نوشته می شود (به صورت مخفف نمی نویسید)، پس از آن روز و سال نوشته می شود. یک کاما، روز و سال را از هم جدا می کند. بعد از تاریخ نوشته شده نقطه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال : August 18, 1999

با این وجود، در اروپا و اکثر کشورها، فرمت استفاده شده برای تاریخ نامه تجاری انگلیسی بدین شکل است: روز، ماه و سپس سال

به عنوان مثال: 5 November 1999

برای جلوگیری از سردرگمی در نامه های تجاری بین المللی، برای نوشتن ماه هرگز از اعداد استفاده ننمایید. همیشه نام ماه ها را به حروف بنویسید تا از بروز اشتباه جلوگیری کنید. بنابراین، اگر می خواهید تاریخ 5 September  را بیان کنید، تاریخ را هرگز به این صورت ننویسید: 05-09-1999 چرا که تاجران و بیزنسمن های آمریکایی فکر می کنند که شما تاریخ 9 May را مدنظر داشته اید.

بازگشت به صفحه نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com