بهترین فرمت نمونه نامه تجاری به زبان انگلیسی

بهترین فرمت نمونه نامه تجاری به زبان انگلیسی

اگر به دنبال بهترین, رسمی ترین و استاندارد ترین فرمت و قالب نامه ی تجاری به زبان انگلیسی می گردید، از قالب و فرمت زیر استفاده نمایید.

Contact Information (Your contact information)
Your Name
Your Address
Your City, State, Zip Code
Your Phone Number
Your Email Address

Date

Contact Information (The person or company you are writing to)
Name
Title
Company
Address
City, State, Zip Code

Salutation

Dear Mr./Ms. Last Name

Body of Business Letter

When writing a business letter, keep your letter simple and targeted, so the purpose of your letter is clear. Single space your letter and leave a space between each paragraph.

Left justify your letter.

The first paragraph of your business letter should provide an introduction to why you are writing.

Then, in the following paragraphs provide more information and specific details about your request. Explain why you are writing so it’s easy for the reader to understand what you are asking.

The last paragraph of your letter should reiterate the reason you are writing and thank the reader for reviewing your request.

Leave a blank line after the salutation, between each paragraph, and before the complimentary close.

Complimentary Close:

Respectfully yours,

Signature:

Handwritten Signature (for a mailed letter)

Typed Signature

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com