نمونه نامه تجاری درخواست ملاقات به زبان انگلیسی

نامه درخواست ملاقات به زبان انگلیسی

نمونه نامه تجاری درخواست ملاقات به زبان انگلیسی

برای برگزاری جلسه رسمی کسب و کار، و یا برای درخواست جلسه با یک مدیر یا تاجر، مناسب و مودبانه است که یک نامه درخواست ملاقات به سبک تجاری بنویسید.

 

نامه های رسمی از مزایای اضافه کردن اهمیت به دستور کار و همچنین ارائه پلت فرم برای توضیح برخی از دلایل جلسه مورد استفاده قرار می گیرند. نوشتن نامه ملاقات رسمی همچنین نشان دهنده حرفه ای گری و آمادگی برای جلسه است.

نکاتی که فرستنده ی نامه باید در نظر بگیرد:

نامه های تجاری درخواست ملاقات ممکن است به شخصی فرستاده شوند که خود فرستنده نامه آن شخص را نمی شناسد، کسی که فرستنده نامه، او را در یک کنفرانس و جشن و فقط برای یکبار دیده است. یا ممکن است این ایمیل درخواست ملاقات به رییس یا همکار و مدیر ارسال شود.

برخی از راهنمایی هایی که برای  فرستنده ایمیل درخواست ملاقات می تواند مفید باشد و او را به رسیدن به موفقیت کمک کند:

 • تحقیق در مورد شرکت و فردی که نامه به آن اشاره شده است
 • مشخص بودن هدف از جلسه
 •  الصاق بعضی از اسناد که ممکن است کمک کند مانند یک فرستنده، یک بروشور درباره شرکت فرستنده
 • اشاره به موفقیت های قبلی در همان زمینه

نامه ی شما باید فرمت و ساختار نامه کسب و کار را داشته باشد. باید به زبان ساده و بدون اصطلاحات خیابانی باشد. بعضی از دلایل و موضوعاتی که برای درخواست ملاقات استفاده می شوند شامل:

 • شبکه سازی
 • ارائه ی یک طرح کسب و کار
 • ارائه ی سخنرانی کوتاه فروش
 • صحبت با رییس
 • زمان بندی برای یک مصاحبه
 • ملاقات با یک مقام رسمی دولت
 • ملاقات با همکاران

یک نامه و ایمیل برای درخواست یک ملاقات نباید طولانی باشد، اما نیاز دارد که اطلاعات مهم را به گیرنده برساند. این نامه باید شامل:

 • مکان ملاقات
 • دلیل ملاقات به طور خلاصه
 • تاریخ های ممکن برای ملاقات
 • پیشنهاد طول مدت جلسه
 • زمان های ممکن برای ملاقات
 • آن شرکت یا شخص از ملاقات مورد نظر چه چیزی را بدست می آورد

برای دریافت راهنمایی در مورد نوشتن نامه های تجاری و بازرگانی به زبان انگلیسی به بخش تماس با من رجوع کنید.

Request for appointment

 

123 Lane, Area 456,

City, State, Pin Code
February 16, 2012
[Mention Recipient’s Address Here]

Hello,

[Reference name] mentioned that you were interested in knowing more about our [product or service]. If your business is currently considering [task], I’d like to take this chance of analyzing your requirements and provide you our catalog with all the necessary details.

[Reference name] is one of our esteemed clients and I’m sure you can know more about the quality of the [product/service] our company offers. It would be great if I could set up a personal meeting with you, which would give you a much better idea about our [product or service].
I look forward to our meeting and hopefully doing business together. Thank you for your consideration.

Thanks
Kind Regards,

Bob Travolta
Encl: [List of enclosed items goes here]

نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی