نمونه نامه انگلیسی تبریک برای اولین شغل

نمونه نامه انگلیسی تبریک برای اولین شغل

اگر در یک شرکت بین المللی یا خارجی کار می کنید و مکاتبات خود را به زبان انگلیسی انجام می دهید، و قرار است که به همکار جدید خود نامه تبریک برای شغل اولش بزنید می توانید از نامه ی زیر استفاده کنید.

همچنین اگر دوست خارجی دارید و به صورت رسمی برای شغل اولش می خواهید تبریک بگویید، می توانید از نمونه نامه انگلیسی برای اولین شغل زیر استفاده کنید.

 

 

Dear Sara,

I was very pleased to hear that you have been offered a position at the Garnet Company after graduation.

You have my heartfelt congratulations on graduating, and your new position.

These are exciting changes, and I’m sure you will meet the challenges they bring with your usual optimism and capability.

I wish you all the best as you move forward in your new career.

John

برگشت به صفحه نمونه نامه های تجاری به زبان انگلیسی

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team