امور بازرگانی

مشاوره در زمینه واردات، کلیه امور مربوط به خرید کالا،

مذاکره با کشورهای صاحب کالا به خصوص کشور چین،

امور مربوط به گمرک و ترخیص کالا،

 تحقیق در مورد قیمت کالا از فروشندگان مختلف

احمدزاده:  09122237618

Email: eng.partner@yahoo.com

تمام حقوق این وب سایت مربوط به فاضل احمدزاده می باشد ENGpartner.com